Necrolóxica do Marqués escrita polo seu irmán (La Época 26.4.1900)

Volver á páxina da foto
necroloxica-do-marques-escrita-polo-seu-irman-la-epoca-2641900