Casto Blanco Cabeza (Cerdido 15/5/1869- Madrid 7/9/1955). Prestixioxo mestre e pedagogo

Volver á páxina da foto
casto-blanco-cabeza-cerdido-1551869-madrid-791955-prestixioxo-mestre-e-pedagogo